Rett mann på rett plass!

Banner07

Personaltjenesters historie

Personaltjenester Telemark AS ble startet i 2001 av Frode Varn og Svenn Jonassen. Begge kom fra NAVs markedsteam med utleie og rekrutteringstjenester. Da denne enheten i NAV skulle opphøre, satset de videre som gründere av egen bedrift, og satte opp kontor ved Langbryggene i Skien. Det var et vellykket valg med flere år som gasellebedrift på Dagens Næringslivs lister.

Virksomhetsområdet er rekruttering og vikarutleie til næringsliv og offentlig sektor i Telemark og Vestfold. Vi dekker såvel langsiktig som kortsiktig behov for oppbemanning.

Logo