Rett mann på rett plass!

Timelister

Er du allerede ansatt via oss og trenger nye timelister kan du laste ned og skrive ut skjemaet her: Timeliste (PDF)
Veiledning og informasjon for utfylling av timelistene finner du her: Veiledning for timelister (PDF)

Logo