Rett mann på rett plass!

  • Rekruttering og bemanning
  • Rekruttering og bemanning
  • Rekruttering og bemanning
  • Rekruttering og bemanning

Bemanning og rekruttering

 

Korona virus: Håper alle greier å opprettholde produksjon og sine gjøremål. Hvis dere trenger ekstra hender i denne vanskelige perioden så ta kontakt med oss å se om vi ban bidra med noe. Enten det er ekstra personell i denne perioden eller bare spørsmål om permitteringer og lignende. Håper dette går fort over. Er å treffe på mobil 970 88 656 eller e-post: knut@personaltjenester.no

En medabeider har flere sider enn det faglige. Vi legger meget stor vekt på å finne personer som også sosialt passer inn i miljøet på den aktuelle arbeidsplassen. Vår brede kompetanse og erfaring gjør at vi lykkes med dette!

Personaltjenester er en smidig partner innenfor bemanning. Vi vil raskt ta tak i ditt behov, og følge opp både våre kunder og våre vikarer gjennom hele avtaleperioden.

Personaltjenester Telemark AS er medlem av NHO Handel og Service og registrert leverandør i StartBANK .

 

 

 

Logo