Rett mann på rett plass!

Kontaktinformasjon

Knut Kåsa

Telefon: 970 88 656
E-post: knut@personaltjenester.no

Adresse

Dokkveien 8, Slippen 3 etg. Slippen kontorsenter
3920 Porsgrunn

Logo