Rett mann på rett plass!

Banner06

Vikarene er vår ressurs

Dyktige og fleksible medarbeidere er viktige ressurser uansett hvilket yrke de har eller hvilken jobb de utfører. Våre vikarer intervjues og kvalitetssikres før de presenteres for kunde, og følges ytterligere opp i avtaleperioden.

Våre kunder er alle som har behov for vikarhjelp og/eller ønsker bistand ved ansettelse av nye medarbeidere. Vi betjener alt fra små foretak til Grenlands største industribedrifter. Små og mellomstore bedrifter er ofte svært sårbare ved fravær, og alle henvendelser vil derfor bli gitt høy prioritet hos oss, uansett bedriftens størrelse.

Personaltjenester AS skaffer arbeidskraft til de fleste bransjer og yrker. Dette gjelder både ved vikarleie og rekruttering. Vår allsidige bransjeerfaring gjør at vi har de beste forutsetningene for å finne riktig person til jobben!

Logo