Gjør noe for din fremtid i dag!

Banner09

ENDRINGER HOS PERSONALTJENESTER TELEMARK AS

                                                                                                                                                                                                                       Logo

ENDRINGER HOS PERSONALTJENESTER TELEMARK AS

På grunn av endringer i innleieregler som er vedtatt i Stortinget og Regjering for 2023, så må Personaltjenester Telemark AS gjøre endringer i sine produkter og leveringer til sine kunder.

Endringer skjer fra 1 april 2023 men har 3 mnd.  tillegg hvis kontrakter og avtaler er avtalt, d.v.s. 1 juli 2023.

PERSONALTJENESTER TELEMARK AS VIL BISTÅR KUNDER MED:

1.      Bistå kunder i å finne rett medarbeider til jobb. Rekrutterings tjenester og annet HR-tjenester. Dette da for faste eller midlertidige jobber hvor bedriften selv ansetter vedkommende. Personaltjenester           kan bistå bedriften i hele denne prosessen.
2.      Innleie til vikariater. Dette kan være sykefravær, permisjoner m.m. Vikariatet må være knyttet til en bestemt fraværssituasjon, kan være for flere personer.
3.      Innleie til helse- og omsorgstjenesten.
4.      Bistår bedrifter i oppfølging av sine ansatte.
5.      Bistå bedrifter med å finne rette deltagere til praksisarbeid, og som er i et arbeidsmarkeds tiltak i regi av NAV.

Personaltjenester Telemark AS består av Knut H. Kåsa dyktige og engasjerte medarbeidere.
-        Knut H. Kåsa. Har lang erfaring innen rekrutterings arbeid. Både fra privat næringsliv og fra det offentlige. Ansvarsområde: Rekrutterings bistand og bemanning av vikariater.

 

Bakgrunn for endringene:

Det vil fra 1 april 2023 ikke være lovlig å leie inn fra bemanningsbyrå for å utføre arbeid av «midlertidig karakter». Dette kan være sesongarbeid, arbeidstopper og arbeid som adskiller seg fra det bedriften normalt driver med.

Når kan en bedrift leie inn medarbeidere fra et Bemanningsbyrå?

-        I vikariater. (Arbeid i stedet for en annen eller andre, for eks. sykefraværer, permisjoner m.m.
-        For praksis arbeid
-        For deltagere i arbeidsmarkedsbedrift i regi av eller i samarbeid med NAV
-        Innen idretten
-        For helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten og hvor arbeidet er av midlertidig karakter.
-        Innen jordbruket/avløser lag
-        Bedrifter bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (mer enn 10.000 medlemmer) vil kunne inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie med tillitsvalgte som til sammen                             representerer et flertall av den arbeidskategorien som skal leies inn.

 

Håper på et fortsatt godt samarbeid videre.

Knut H. Kåsa                                                                               

Personaltjenester Telemark AS                                                           
Klostergata 33, 3732 Skien
www.personaltjenester.no                                                            
knut@personaltjenester.no                                                 
Mobil: 970 88 656           

Logo